Vedenkäsittelyn ratkaisut teollisuudelle

Tarjoamme teollisuuden vedenpuhdistukseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen laadukkaita ja asiakaslähtöisiä laitteita ja kokonaisratkaisuja.

Olemme toimittaneet vedenkäsittelyratkaisuja useille eri teollisuuden aloille kuten teräksen, paperin, elektroniikan ja lääkeaineiden valmistajille. Näillä aloilla tarvitaan puhdasta vettä useista eri syistä - yhdellä alalla puhdas vesi on valmistusprosessin edellytys, kun taas toisella alalla halutaan puhdasta vettä ympäristöystävällisyyden nimissä. Kaikkia näitä aloja yhdistää WatMan, sillä me ratkaisemme vedenkäsittelyongelmia lähes 30-vuotisella kokemuksellamme.

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi prosessiveden- ja prosessijäteveden käsittelyyn, suolattoman veden valmistukseen ja öljyisen veden käsittelyyn.

WatMan toimittaa erityisesti seuraavia vedenkäsittelyn komponentteja tai kokonaisuuksia:

 • raudan- ja mangaaninpoisto
 • alkalointi
 • vedenpehmennys
 • suolanpoisto
 • akkuveden, DI-veden tai demineralisoidun veden valmistus
 • raskasmetallien erotus
 • öljyn ja rasvan erotus
 • paineelliset suodattimet
 • jatkuvasti pesevät suodattimet
 • flokkaus
 • lamelliselkeytys
 • flotaatio (DAF)
 • käänteisosmoosi ja nanosuodatus
 • ultrasuodatus ja mikrosuodatus
 • ioninvaihto mukaan lukien EDI/CDI
 • lietteen kuivaus (sakeutus, puristus)
 • kemikaalien annostus
 • sekoittimet
 • näytteenotto ja -jäähdytys
 • varasto- ja reaktiosäiliöt
 • paineastiat

Asiakkaitamme

Hartwall

ABLOY

Rautaruukki

Valio

Orion

Outokumpu

IDO

Sanoma

Kemira

IDO:n tehdas Tammisaaressa