Oy WatMan Ab
  på SvenskaSuomeksiIn English
Yhteystiedot: WatMan myynti 020 7417 229
infowatman.fi
TALOUDET, TEOLLISUUS JA KUNNAT - RATKAISUJA VEDEN PUHDISTUKSEEN JA LAATUUN
 
Etusivu Yksityistaloudet Teollisuus ja kunnat Esitteet Kuvat Yhteystiedot Huoltovideot Verkkokauppa
 
 
Yleistä
Asiakkaamme
Laatu
Tuotteet
Caset
Referenssit
Esitteet
Tarjouspyynnöt
Pumppulohja Oy
 

Tuotteet

<< Takaisin tuotteisiin

Selektiivinen ioninvaihto

Nykyisin tuotantolaitosten jätevesiä tarkkaillaan hyvinkin tehokkaasti ympäristöviranomaisten puolelta, viranomaisten ohjeita säätelevät muiden muassa Pariisin ja Helsingin komissioiden päätökset. Paikallisesti myös tiukempia raja-arvoja on asetettu, jos se on katsottu tarpeelliseksi vaikkapa lietteen hyötykäytön mahdollistamiseksi. Perinteinen metallien saostustekniikka ei yleensä sellaisenaan tuota riittävän hyvää lopputulosta. Tästä syystä nykyaikaiset metallien käsittelylaitokset varustetaan mikrosuodattimilla tai hiekkasuodattimilla, joita seuraa metalleille selektiiviset ioninvaihtimet.

Vahvat ioninvaihtohartsit poistavat käsiteltävästä vedestä kaikki ionit, olipa se suotavaa tai ei. Selektiivisen ioninvaihdon keinoin on mahdollista selektiivisesti poistaa vain haluttuja aineita - kuten raskasmetallit, arvometallit tai nitraatti - affiniteettiensä mukaisesti. Raskasmetallit voidaan erottaa myös liuoksista, joissa on suuria määriä yleisiä joko yksi- tai kaksi-arvoisia kationeja. Erotus voidaan tehdä sekä heikosti happamista että heikosti alkalisista liuoksista; heikot kompleksinmuodostajat kuten fosfaatti tai ammonium eivät häiritse erottumista. On kuitenkin olemassa vahvempia kompleksinmuodostajia, jotka muodostavat pysyvämmän tai vahvemman sidoksen kuin mitä hartsi pystyisi tarjoamaan. Voimakkaat kompleksit vaativat erikoismassatyypin.

WatManin räätälöidyt Selix-sarjan ioninvaihtimet tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon, kun ympäristöluvan määräyksiä halutaan noudattaa kirjaimellisesti. Kaikki kemikaalien kanssa kosketuksissa olevat materiaalit ovat muovia, joten korroosiota ei ole havaittavissa vuosienkaan käytön jälkeen. Yksiköt ovat joko logiikka-ohjattuja puoliautomaattisia tai vesimääräohjattuja täysin automaattisia. Erillisventtiilit voidaan ohittaa manuaalisesti. Rakenne on suunniteltu yksinkertaiseksi, jotta aikaa vieviltä ja hankalilta huoltotoimilta voitaisiin välttyä, ainoa jatkuva huoltotoimi on kemikaalien lisäys elvytyksiä varten. Joustavan varaosahuollon takaamiseksi laitteisiin on valittu vain luotettavia ja hyväksi havaittuja komponentteja, joilla kuitenkin on tarvittaessa lyhyt toimitusaika.

Käytämme parhaita kelatoivia hartseja, joiden raekoko ja -jakauma on tasainen, ioninvaihtokinetiikka edistyksellisen nopea sekä mekaaninen kestävyys erinomainen. Laitteet on suunniteltu puhdistamaan vesiä moitteettomasti myös kaikista suurimmilla virtaamilla. Kohteissa, joissa vaaditaan tavallista parempaa puhdistustulosta, kaksi laitetta voidaan asentaa sarjaan. Tapauskohtaisesti suodattimia kuitenkin asennetaan samaan järjestelmään joko yksi, kaksi tai jopa kolme.

Raskasmetallien selektiivinen erottuminen noudattaa yleisesti seuraavaa affiniteettisarjaa:

kupari > lyijy > nikkeli > sinkki > kadmium > rauta > kalsium > natrium

Metalleista sarjan vasemmalta löytyvä kupari kiinnittyy hartsiin yleensä mieluiten. Matriisistaan eli ympäristöstään riippuen kuparin ns. K-arvo on jopa useampia tuhansia, joka tarkoittaa lähes täydellistä selektiivisyyttä kalsiumiin ja natriumiin verrattuna. Liuokset, joissa on hyvin vahvoja kompleksinmuodostajia, pitää käsitellä erikoishartseilla. Käytetyillä hartseilla on hyvin suuri kapasiteetti, jonka vuoksi kemikaalikustannukset samoin kuin investointikustannukset jäävät normaalisti alhaisiksi. Vertailukohtana on mahdollista käyttää mm. erikoissaostuskemikaaleja, joiden hinta vaihtelee välillä 3 - 6 €/litra. Ioninvaihtimilla suodatetun veden metallipitoisuudet ovat hyvin alhaisia vielä 1000 - 2000 BV:n käsittelyn jälkeen. [BV = hartsin tehollinen tilavuus, m3].

 
 
 
 
© Oy WatMan Ab Vedenkäsittely 2018