Tarjouspyyntö WatMan vedensuodattimesta

Tarjouspyyntölomakkeet

WatMan vedensuodattimen valinta perustuu tietoihin kohteen raakavesilähteestä, vedenkulutuksesta ja vesianalyysituloksista. Laitesuosituksen saat automaattisesti sähköpostiisi täyttämällä seuraavat lomakkeet ( 4 kpl ).

Lomakkeilla pakolliset tiedot on merkitty punaisella merkillä

Lomake nro 1: Yhteystiedot Pakollinen
Lomake nro 2: Veden otto ja kulutus Pakollinen
Lomake nro 3: Analyysitulokset 1
( Pakolliset tiedot veden laadusta )
Pakollinen
Lomake nro 4: Analyysitulokset 2
( Lisätiedot veden laadusta )
Vapaaehtoinen

HUOM! Lomakkeessa nro. 3 kysyttävät analyysitulokset vaaditaan jokaiseen suodatintarjoukseen. Nämä tiedot koskevat seuraavia arvoja veden laadusta:

- Rautapitoisuus [mg/L]
- Mangaanipitoisuus [mg/L]
- KMnO4 –kulutus (permanganaattiluku) [mg/L]
- pH – arvo
- Kovuus [°dH] tai [mmol/L]
- Sähkönjohtavuus [µS/cm] tai [mS/m]

HUOM! Vedensuodatin vaatii painevesijärjestelmän.
Yleisin suodattimen painealue on 2,0 – 6,0 Baria, paine säädetään pumpun painekytkimellä.