Timanttiturva rekisteröinti
 
 

Hyvä asiakas, muistathan rekisteröidä viiden vuoden Timanttiturvan kuukauden sisällä ostopäivästä. Tarkista tuotteen kyljessä olevasta turvatarrasta, että tuotteelle on myönnetty 5-vuoden turva. Säilytä myös asentajan maksukuitit, sillä nämä kuitit toimivat ehtona 5-vuoden turvalle.

Ole hyvä ja täytä kaikki lomakkeen kentät.

Tuotteen loppukäyttäjä henkilö/yritys: LVI asentaja:
Sähköpostiosoite: Tuote on asennettava käyttöohjeen mukaan.
Sähköasennus yritys:
Tuotteen tyyppi: Sarjanumero:
Sähköasennus on suoritettava ammattiasentajan toimesta.
Yllä pyydetyt tiedot löytyvät tyyppikilvestä.
Ostopäivä:   Timanttiturvakoodi:
pp   kk   vvvv
. .
  Koodi on yksilöitynä Timanttiturva -tarrassa.
   

5 vuoden Timanttiturvan ehdot WatMan-vedensuodattimille:

Pumppulohjan myöntämä Timanttiturva on WatMan-vedensuodattimille annettava normaalitakuun ajallinen laajennus ja siten asiakkaalle annettava lisäetuus. Timanttiturva on voimassa viisi vuotta ostopäivästä edellyttäen, että tuote on asennettu ammattiasentajan toimesta ja asennuspöytäkirja on rekisteröity kuukauden sisällä tuotteen ostosta. Timanttiturva kattaa tuotteen ennenaikaisen rikkoutumisen yleisten takuuehtojemme mukaan seuraavin rajoituksin ja huomautuksin: Timanttiturva koskee WatMan-vedensuodattimen suodatinsäiliötä sekä automaattiventtiiliä, ei kuitenkaan suodattavaa massaa tai muita kulutushyödykkeiksi katsottavia osuuksia. Pumppulohja ei vastaa tuoteen asennus-, lähettämis- tai muista kustannuksista. Tuote korjataan kohtuulliseksi katsotussa ajassa ja ilman ylimääräisiä viiveitä tehtaallamme. Mikäli tuotetta tai sen osaa ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata, uuden vastaavanlaisen tuotteen tai sen osan hinta on asiakkaalle 20 % voimassa olevan hinnastomme hinnasta. Sen estämättä, mitä tämän Timanttiturvan yhteydessä mainitaan, tuotteeseen sovelletaan muilta osin yleisiä takuuehtojamme. Yleiset takuuehtomme on kuvattu voimassa olevassa hinnastossamme.

 
Timanttitakuu rekisteröinti