Oy WatMan Ab
  på SvenskaSuomeksiIn English
Yhteystiedot: WatMan myynti 020 7417 229
infowatman.fi
TALOUDET, TEOLLISUUS JA KUNNAT - RATKAISUJA VEDEN PUHDISTUKSEEN JA LAATUUN
 
Etusivu Yksityistaloudet Teollisuus ja kunnat Esitteet Kuvat Yhteystiedot Huoltovideot Verkkokauppa
 
 
Yleistä
Asiakkaamme
Laatu
Tuotteet
Caset
Referenssit
Esitteet
Tarjouspyynnöt
Pumppulohja Oy
 

Tuotteet

<< Takaisin tuotteisiin

Ioninvaihdon (IX) ja käänteisosmoosin (RO) vertailua

WatMan voi toimittaa sekä ioninvaihto- että käänteisosmoositekniikkaa, valitsemmekin oikean tekniikan kohteeseen soveltuvuuden pohjalta. Ohessa on muutamia parametreja, joilla on vaikutusta valittavaan tekniikkaan.

Deionisoidun veden laitteiston investointi riippuu kokonaisjärjestelmän luonteesta, erityisesti esi- ja jälkikäsittelyistä. Järjestelmän sijoitteluun ja tilankäyttöön tulee paneutua huolella, sillä eri menetelmien rakenteet poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Vesillä, joiden kokonaissuolapitoisuus (TDS) on alhainen, moderni ioninvaihto tulee normaalisti halvemmaksi käyttää kuin käänteisosmoosi. Keskisuolaisilla vesillä taloudellisuus riippuu lähinnä silikaatin ja bikarbonaatin määristä, taloudellisemmaksi saattaa osoittautua kumpi tahansa menetelmistä. Suolaisilla vesillä RO tulee ehdottomasti edullisemmaksi, sillä ioninvaihdinten kemikaalinkulutus kasvaa radikaalisti suolapitoisuuden kasvaessa.

Ioninvaihto vaatii vahvoja kemikaaleja, vaikkakin kloorivetyhappo, rikkihappo tai lipeä ovat edullisia. Väkevät hapot ja emäkset vaativat aina neutraloinnin ja vastaavan laitekannan. RO saattaa vaatia erikoiskemikaaleja, kuten antiskalantti ja pesukemikaalit. RO-järjestelmä vaatii yleensä vain vähän tai ei lainkaan väkeviä kemikaaleja. Neutralointi tai vastaava käsittely saatetaan vaatia tapauskohtaisesti, tyypillisesti kuitenkin vain poikkeuksellisen suurille määrille pesuliuoksia. Kemikaalien ja neutraloinnin osuus tulee huomioida kustannuslaskelmia tehtäessä. Mahdollinen suolan käyttö esimerkiksi vedenpehmentimillä tulee myös huomioida.

Käänteisosmoosi tuottaa enemmän jätevettä kuin ioninvaihto, sillä normaali hyötysuhde makeille vesille on 50 - 80%; jokaista tuotettua vesikuutiota kohti viemäröidään 0,25 - 1 kuutiota rejektiä. Vertailun vuoksi nykyaikaisen ioninvaihtolaitoksen saanto on noin 96%. On kuitenkin huomioitava, että RO:n rejekti saattaa vielä olla sopivaa toisiokäyttöön, kuten jäähdytys tai ei-kriittiset huuhtelut. Jos rejekti saadaan hyötykäyttöön, saanto voi olla lähellä 100%:ia.

Ioninvaihdolla tuotettu vesi on laadultaan parempaa kuin käänteisosmoosilla tuotettu, jos laadun mittarina käytetään sähkönjohtavuutta. RO järjestelmänä poistaa yleensä 95 - 98 % kokonaismineraaleista, kun vastaava luku modernille ioninvaihdolle on 99% tai enemmän. Erikoiskalvoilla myös RO voi tuottaa erityisen puhdasta vettä, mutta rajoittavana tekijänä vastaan tulee saanto. Molempien tekniikoiden jälkeen voidaan asentaa viimeistelevä käsittely. RO ei poista kaasumaisia yhdisteitä, kuten hiilidioksidi, joka näkyykin mm. johtokykymittarin lukemassa ja mahdollisen viimeistelevän vahvan anioninvaihtomassan kuormittumisena.

Yleensä ioninvaihto ei ole niin herkkä syöttöveden laadulle kuin RO. RO-kalvojen hitaan tukkeutumisen voi havaita pienenevästä vuosta (tuotosta) tai kasvavasta syöttöpaineesta. Rikkoutunut kalvo on aina välittömästi vaihdettava uuteen. Ioninvaihdossa kaikki laatua huonontavat prosessit, kuten tukkeutuminen, tapahtuvat hitaasti. Käänteisosmoosi poistaa partikkelin omaiset epäpuhtaudet hyvin tehokkaasti, mutta kiintoaine, rauta ja kovuus on poistettava tai huomioitava muutoin ennen laitteistoa. Ioninvaihdolla tuotetun veden laatu on lähes riippumaton veden lämpötilasta. Nouseva lämpötila ja aleneva paine nostavat RO:n permeaatin johtokykyä. RO menettää 15-20% tuotostaan, kun lämpötila laskee 10 astetta. Tämä on huomioitava laitteiston mitoituksessa.

Matalapaineiset RO-kalvot, joiden normaali toimintapaine on 5 - 8 baria, säästävät huomattavasti energiaa verrattuna keski- tai korkeapainekalvoihin. Perinteinen RO - tai korkean poistuman RO - jossa paine vaihtelee 15 - 25 bariin, saattaa vaatia jopa 10 kertaa enemmän sähköenergiaa kuin ioninvaihto. Energiankulutuksella ei ole juuri merkitystä pienissä laitteissa, sen sijaan suurissa laitteissa se saattaa olla jopa merkittävin jatkuva käyttökulu. Kun verrataan eri menetelmiä, sekä ioninvaihto- että käänteisosmoosi- laitteiston ominaisuuksia (erityisesti kalvotyyppi) on tarkasteltava tapauskohtaisesti.

 
 
 
 
© Oy WatMan Ab Vedenkäsittely 2018