Oy WatMan Ab
  på SvenskaSuomeksiIn English
Yhteystiedot: WatMan myynti 020 7417 229
infowatman.fi
TALOUDET, TEOLLISUUS JA KUNNAT - RATKAISUJA VEDEN PUHDISTUKSEEN JA LAATUUN
 
Etusivu Yksityistaloudet Teollisuus ja kunnat Esitteet Kuvat Yhteystiedot Huoltovideot Verkkokauppa
 
 
Yleistä
Asiakkaamme
Laatu
Tuotteet
Caset
Referenssit
Esitteet
Tarjouspyynnöt
Pumppulohja Oy
 

Teollisuuden vedenkäsittely

Asiakkaamme tekevät maailman parasta terästä ja paperia, hienointa elektroniikkaa, kiiltävimpiä hanoja, oven vetimiä ja kylpyhuoneita, maukkainta suomalaista juustoa ja olutta, turvallisimpia lääkkeitä, puhtainta energiaa ja ydinvoimaa. Me olemme voineet olla heidän asiassaan avuksi. Me autamme painamaan Pohjoismaiden johtavaa päivälehteä. Laitteemme tuottavat puhdasta ja suolatonta vettä lukuisiin käyttötarpeisiin niin Suomessa, Karibialla kuin Sri Lankassakin.

Johdanto

“Eräs tärkeimmistä veden- ja jätevedenkäsittelyyn liittyvistä seikoista liittyy nykyisin siihen, miten taloudellisesti pärjätä tiukkojen ympäristö- tai laatunormien kanssa.”

Eri teollisuusalat - kuten teräs-, pintakäsittely- ja elektroniikkateollisuus - tuottavat yleensä sekä laimeita huuhteluvesiä että väkeviä konsentraatteja, esimerkiksi poistettavia rasvanpoisto- ja peittauskylpyjä. Lisäksi mm. ioninvaihtimet tuottavat syövyttäviä kemikaaleja. Nämä jakeet sisältävät käsittelemättöminä korrodoivia, haitallisia tai jopa myrkyllisiä yhdisteitä, jotka voivat lopulta kertyä luonnon ravintoketjuun. Syövyttävät kemikaalit voivat lisäksi aiheuttaa vakavia käyttöhäiriöitä kunnallisilla puhdistamoilla tai viemäriputkistoissa.

Myrkylliset yhdisteet, erityisesti tietyt raskasmetallit, voivat estää biologisten puhdistamojen toiminnot täysin tai niillä voi olla pysyviä haitallisia vaikutuksia vastaanottaviin luonnonvesiin. Jos metalleja ei poisteta, jo pienillä määrillä metalleja saattaa olla haitallinen vaikutus biologisessa käsittelyssä muodostuvaan lietteeseen. Kertyvät metallit saattavat estää lietteen hyötykäytön jopa kokonaisuudessaan. Tietämyksemme mukaan on teknisesti taloudellisempaa poistaa metallit ennen kuin ne pääsevät kunnalliselle puhdistamolle.

Haitallisten aineiden päästöihin jätevesien mukana onkin panostettu runsaasti. Panostukset ovat kohdistuneet ja kohdistuvat edelleen (1) ympäristöystävällisiin tuotantoprosesseihin, jotka tuottavat vain vähän tai ei lainkaan jätteitä, (2) paikallisiin talteenottolaitteisiin sekä (3) neutralointi- ja saostuslaitoksiin, jotka on varustettu riittävällä tekniikalla päästöarvojen täyttämiseksi.

Suomi tunnettaneen nykyisin parhaiten saunasta, Sibeliuksesta, Mika Häkkisestä, Nokiasta sekä puhtaasta luonnosta. Tuotantolaitokset voivat osaltaan ylläpitää Suomen imagoa puhtaasta luonnosta käyttämällä puhdasta tuotantotekniikkaa ja täyttämällä annetut ympäristönormit.

Case 1: Puolijohdetuotanto

Okmetic on Suomen johtava piikiekkojen valmistaja. Yli 90% tuotannosta menee vientiin.

Kuten aina puolijohdetuotannossa äärimmäisen vaativat olosuhteet ovat tyypillisiä myös Okmeticin tuotannossa. WatManin asiakkaat vaativatkin usein viimeisteltyjä selvityksiä ennen mahdollisia laite- tai laitostoimituksia. Tämä onkin monta kertaa ainoa tapa edetä luotettavasti.

Okmetic-projektissa asiakkaalla ja hänen konsultillaan oli alusta saakka hyvin selkeä käsitys siitä, millainen neutralointilaitoksen tulee olla. Näitä toivomuksia noudatettiinkin aina kuin mahdollista. Neutralointilaitos toimitettiin avaimet käteen -periaatteella mukaan lukien laitoksen sähköistys- ja automaatio- sekä putkityöt. Suuressa tehdastoimituksessa oman osa-kokonaisuutensa hahmottaminen ja hallitseminen sekä joustava kanssakäyminen asiakkaan ja omien alihankkijoiden välillä muodostivat WatManin osalta projektin onnistumisen rungon. Onnistumisesta ensimmäisessä Vantaan tehtaan projektissa kertoo myös asiakastyytyväisyys - Okmetic päätyi tilaamaan WatManilta neutralointilaitoksen myös Espoon tehtaaseensa.

Case 2: Pintakäsittelytuotanto

K. Hartwall Oy on metallialan yritys, joka on tunnettu muiden muassa innovatiivisista rullakkotuotteistaan. Rullakkojen päämateriaali on teräs, joka pintakäsitellään korroosio-ominaisuuksien sekä ulkonäön parantamiseksi. Sinkityslaitos on yksi Pohjoismaiden suurimmista.

Neutralointilaitos on suunniteltu käsittelemään pintakäsittelytuotannosta vapautuvia huuhteluvesiä sekä poistettavia kylpyjä. Laitos toimii automaattisesti ilman jatkuvaa miehitystä. Pintakäsittelytuotannon keskustietokoneelta voidaan valvoa laitoksen pääparametrejä, keskuskoneelle saadaan myös hälytys mahdollisista häiriötilanteista. Pumppuja, sekoittimia, kemikaalien annostusta jne. voidaan lisäksi ohjata paikalliselta ohjauskeskukselta. Laitokselta vapautuva jätevesi täyttää Viikin puhdistamolle tulevien prosessijätevesien voimassa olevat metallien raja-arvot.

Case 3: Telekommunikaatiokomponenttien valmistus

JMC Tools, eräiltä tuotannon osiltaan entinen ADC Solitra, on Suomen johtavia telekommunikaatiokomponenttien toimittajia. Yhtiö tarjoaa integroituja RF ratkaisuja partnereidensa kautta maailmanlaajuisesti. Osa tuotannosta vaatii korkean laadun ylläpitämiseksi hyvin puhdasta vettä.

Kaupunkivesi ei kaikissa käyttökohteissa ole riittävän puhdasta, jotta esimerkiksi halutut tuoteominaisuudet saavutetaan. Puhdaskin vesi sisältää runsaasti liuenneita epäorgaanisia suoloja sekä erilaisia orgaanisia yhdisteitä. Ionivapaata vettä käytetään mm. voimalaitoksissa puhtaan höyryn tuottamiseen, lääketeollisuudessa, laboratorioissa sekä pintakäsittely- ja elektroniikkateollisuudessa.

Ionivapaata vettä voidaan tuottaa useilla eri menetelmillä, joista yleisimmät ovat tislaus, ioninvaihto sekä käänteisosmoosi. Kullakin menetelmällä on omat erityispiirteensä, ja useasti eri tekniikoita yhdistelemällä saavutetaan paras lopputulos. Ioninvaihdossa vastavirtaelvytys-tekniikka on omiaan pienentämään tarvittavia kemikaalimääriä, sen lisäksi tekniikalla saavutetaan paras mahdollinen vedenlaatu. Vastavirtaelvytys parantaakin merkittävästi laitteiston käyttö- ja ympäristöystävällisyyttä.

Puoliläpäisevien kalvojen kehitys on ollut viime aikoina nopeaa, ja nykyisin käänteisosmoosilla on mahdollista saavuttaa erinomainen vedenlaatu pienellä syöttöpaineella ja hyvällä saantosuhteella. Toisin kuin ioninvaihdossa käytettävä kemikaalimäärä on yleensä hyvin pieni, mikä tekee menetelmästä erityisen sopivan kohteissa, joissa ei ole neutralointilaitosta.

Case 4: Piirikorttituotanto

Aspocomp Oyj on Suomen johtava piirikorttien, paksujen hybridikalvojen sekä elektroniikkapuolen mekaanisten kokoonpanojen valmistaja. Pääasiakkaat ovat eurooppalaisia elektronisten komponenttien valmistajia. Tuotteiden laatu, täsmälliset toimitukset sekä joustavuus asiakkaiden vaatimusten suhteen ovat Aspocompin kilpailukyvyn takana.

Suurimmalla osalla piirikorttitehtaita on tai on ollut ongelmia ympäristölupiensa kanssa, sillä tuotannossa käytettävä kemia on sangen monimutkaista. Lisäksi tuotannon laadun pitää olla moitteetonta, haluttu laatu voidaankin saavuttaa osaksi vain käyttämällä riittävä määrä vettä. Laitokset voivat täyttää säännösten mukaiset määräykset vain tehokkaasti kontrolloimalla jätevesien laatua ja tuotantoprosessien parametrejä.

Case 5: Teräksen valmistus

Rautaruukki on eräs Pohjoismaiden suurimpia teräksen tuottajia ja jalostajia, päämarkkina-alueellaan Rautaruukki onkin markkinajohtaja useissa päätuoteryhmissään. Lisäksi Rautaruukilla on merkittävä markkina-asema useissa Länsi-Euroopan maissa. Rautaruukin liikevaihto on noin 2,4 miljardia Euroa, tuotantoa on 15 Euroopan maassa.

Rautaruukki on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Ympäristöjärjestelmän avainperiaatteena on ympäristökohteiden ja -ohjelmien jatkuva kehittäminen sekä auditoinnit, joilla toimeenpanoa valvotaan.

Olemme toimittaneet Rautaruukille neutralointi- ja raskasmetallien saostuslaitoksen, demineralisoidun veden valmistuslaitoksen sekä öljyn ja rasvan erotusjärjestelmän.

Case 6: Voimalaitokset

Wärtsilä tarjoaa voimalaitosratkaisuja pienehköjen paikallisten järjestelmien kautta, joilla korvataan suuri keskitetty sähkön- tai lämmöntuotanto. Wärtsilän ajatuksena on tuottaa energia taloudellisesti siellä, missä tarvekin ilmenee. Taloudellisuutta tukevat lyhyemmät sähkönsiirtokustannukset samalla, kun lämpö saadaan tarvittaessa hyötykäyttöön.

Wärtsilä on sijoittanut viimeisten 15 vuoden aikana yli 100 miljoonaa Euroa vähäpäästöisen teknologian kehittämiseen. Seurauksena onkin saavutettu merkittäviä tuloksia, kehitystyö on nyt voimakkaampaa kuin koskaan. Useat Wärtsilän asiakkaat haluavat pysyä ympäristölainsäädäntöä edellä, ja Wärtsilä onkin ottanut haasteen vastaan sitoutumalla tukemaan asiakkaidensa pyrkimyksiä kohti säästävää teknologiaa.

Olemme toimittaneet Wärtsilälle mm. demineralisoidun veden valmistuslaitteita, vedenpehmentimiä, varastosäiliöitä sekä paineenkorotuslaitteistoja.

Case 7: Hienomekaanisten komponenttien valmistus

Erityisesti Pohjanmaalla tuotantoaan harjoittavan Ojala-Group’in omistaja on kansainvälinen Flextronics-konserni. Yhtiö on erikoistunut telekommunikaation, sähköisen ja elektroniikkateollisuuden sekä automaatio- ja säätöteollisuuden toimituksiin. Ympäristöstä huolehtiminen kuuluu luonnollisena osana yhtiön toimintaan. ISO 14001 -standardin mukainen ympäristönhallintaohjelma on käytössä kaikilla tuotantolaitoksilla. Ohjelman mukaiset pääkohteet sisältävät raaka-aineiden ja energian tehokkaan käytön sekä jätteiden ja muiden ympäristökuormien minimoinnin. Henkilökuntaa koulutetaan ympäristöasioissa jatkuvasti.

Olemme toimittaneet Flextronicsin tuotantolaitoksille täydellisen neutralointi- ja raskasmetallien saostuslaitoksen ja useita päälaitoskomponentteja sekä puhtaan ionivaihdetun veden valmistuslaitteita. Olemme asiakassuhteessa neljään yhtiön tuotantolaitokseen.

 
 
 
 
© Oy WatMan Ab Vedenkäsittely 2018