Oy WatMan Ab
  på SvenskaSuomeksiIn English

Kontakt:

Tel: +358 20 741 7232
infowatman.fi
HUSHÅLL, INDUSTRI OCH KOMMUN -AVGÖRANDE FÖR VATTENRENING OCH KVALITET
 
Hemsida Hushåll Industri och kommun Broschyrer Bildbank Kontakt uppgifter Nätbutik (på finska)
 
 
Allmänt
Om vatten och vattenaparater
Om vattenanalyser
Produkter och mått
Hur avancera?
   I korthet
   Val av vattenfilter
Varför WatMan?
Kontakt uppgifter
Pumppulohja Oy
 

Produkter och mått

‹‹ Produkter

WatMan-vattenbehandlingsapparater – Teknisk data om de vanligaste basmodellerna (*) Ladda ner tabellen i PDF format (32kt)

Filtermodell Diametera
[mm] (1)
Höjd
[mm] (3)
Strömkontakt
/automatik
Kontakter
[tum]
Vikt
[kg]
Tryck, max
[bar] (4)
Material i huvudsak Kapacitet, norm.
[l/min] (5)
Avsedd rengöring (6)
FP3 93/4" Suspenderade ämnen 122 295 nej ¾" 1 8,0 Plast 1 - 30 Suspenderade ämnen (1-50 µm)
Aktivt kol 122 295 nej ¾" 1 8,0 Plast 1 - 10 lukt, smak, färg
Kombination 122 295 nej ¾" 1 8,0 Plast 1 - 10 Suspenderade ämnen, lukt, smak, färg
BB 20" Suspenderade ämnen 184 606 nej 1" 3,1 6,0 Plast 5 - 150 Suspenderade ämnen (1-50 µm)
Aktivt kol 184 606 nej 1" 3,5 6,0 Plast 5 - 50 Suspenderade ämnen, lukt, smak, färg
Special 184 606 nej 1" 3,5 6,0 Plast 5 - 20 As, Fe, NO3, U osv.
FeA/
FeAC/
FeACMn
8 203 1295 230V ¾" 25 6,0 GRP 5 - 20 Fe, Mn, svavelsyra, pH
10 254 1295 230V ¾" 35 6,0 GRP / RST 10 - 25 Fe, Mn, svavelsyra, pH
1054 315 1600 230V ¾" 50 6,0 GRP / RST 15 - 25 Fe, Mn, svavelsyra, pH
12 315 1685 230V ¾" 65 6,0 RST 20 - 35 Fe, Mn, svavelsyra, pH
15 397 1815 230V 1" 100 6,0 RST 30 - 50 Fe, Mn, svavelsyra, pH
18 457 2105 230V 1" 190 6,0 RST 40 - 60 Fe, Mn, svavelsyra, pH
MLF 8 203 1210 nej ¾" 35 6,0 GRP 5 - 15 Fe, Mn, svavelsyra, humus
MLFA 10 254 1295 230V ¾" 45 6,0 GRP / RST 10 - 25 Fe, Mn, svavelsyra, humus
1054 254 1600 230V ¾" 55 6,0 GRP / RST 15 - 25 Fe, Mn, svavelsyra, humus
IX 8 203 (2) 1295 230V ¾" 20 8,0 GRP+PE 5 - 20 kalk, Fe, Mn
10 254 (2) 1295 230V ¾" 30 8,0 GRP+PE 10 - 40 kalk, Fe, Mn
10Kab 350 x 580 1100 230V ¾" 30 8,0 GRP+PE 10 - 30 kalk, Fe, Mn
13 330 (2) 1600 230V 1" 90 8,0 GRP+PE 10 - 50 kalk, Fe, Mn
14 360 (2) 1850 230V 1" 120 8,0 GRP+PE 10 - 60 kalk, Fe, Mn
IXHK 10 254 (2) 1295 230V ¾" 30 8,0 GRP+PE 5 - 20 Humus, kalk, Fe, Mn, U
1054 254 (2) 1600 230V ¾" 35 8,0 GRP+PE 5 - 25 Humus, kalk, Fe, Mn, U
13 330 (2) 1600 230V 1" 90 8,0 GRP+PE 10 - 35 Humus, kalk, Fe, Mn, U
RnAI 300 630 1550 230/400V 1" 40 6,0 PE 10 - 30 Radon, svavelsyra, kolsyra
500 650x850 1550 230/400V 1" 45 6,0 PE 15 - 40 Radon, svavelsyra, kolsyra
RnH 10 254 1150 nej ¾" 30 6,0 GRP / RST 10 - 20 Radon, lukt, smak
1054 254 1400 nej ¾" 35 6,0 GRP / RST 10 - 25 Radon, lukt, smak
C 8 203 1210 nej ¾" 38 6,0 GRP 5 - 25 Neutralisering
10 254 1150 nej ¾" 50 6,0 GRP / RST 10 - 40 Neutralisering
1054 254 1400 nej ¾" 60 6,0 GRP / RST 10 - 40 Neutralisering
12 315 1380 nej ¾" 80 6,0 RST 20 - 50 Neutralisering
15 397 1950 nej 1" 180 6,0 RST 40 - 75 Neutralisering
18 457 2100 nej 1" 260 6,0 RST 50 - 100 Neutralisering
RO (7) TFC 120x400 550 nej ¼" 5 2,75…6,0 Plast 1 – 5 l/h Salt, As, F, NO3, U osv.
100 550x700 1650 230/400V ¾" 40 6,0 Plast 1,5 – 3 Salt, As, F, NO3, U osv.
200 550x700 1650 400V ¾" 50 6,0 Plast 2,5 – 4 Salt, As, F, NO3, U osv.
300 550x700 1650 400V ¾" 60 6,0 Plast 5 - 8 Salt, As, F, NO3, U osv.
UV B 90 340 230V ¾" 2 8,0 RST 5 - 20 Bakterier, virus
C 90 500 230V ¾" 2,5 8,0 RST 10 - 50 Bakterier, virus

Teckenförklaringar: (*) Om det inte finns en passande apparat i den här broschyren visar vår försäljning gärna våra andra förslag; GRP = glasfiberstärkt plast; PE = polyetenplast; RFS = rostfritt stål; (1) Talet är diametern på filtertanken eller annat golvutrymmesbehov; (2) För att kunna bedöma behovet av golvutrymme bör man lägga till salttankens diameter (= i allmänhet +500 mm.); (3) standardhöjd, vid begäran levererar vi apparaten med olika höjd; (4) Tryckklass går att på begäran byta ut; rekommenderat minimitryck i allmänhet 2,5 bar; (5) Normal kontinuerlig kapacitet, på vilket intervall man oftast uppnår önskat rengöringsresultat (6) As = arsenik; F = fluorid; Fe = järn; Mn = mangan; NO3 = nitrat, U = uran; Apparter i Fe-serien lämpar sig för vatten där humushalten är låg; MLF-seriens fyllnadsmedel bestäms alltid enligt fall; det slutliga rengöringskravet bestäms alltid enligt fall; (7) Möjliga tilläggstankar som apparaterna kan behöva ingår inte i måtten.

Installationskrav

Elektricitet: I modellerna FeA, IX, IXHK samt MLFA: jordad 1-fas växelström (230V), finns i apparaterna en transformator. I RnAI- RO-serierna finns el-central, 3-fas 400V; alternativt 230V; i UV-serien egen manövercentral 230V.

Vatten: Apparaterna installeras i kallvattenlinjen. Rekommenderat minimivattentryck för de automatiserade apparaterna 2,5 bar och högst meddelade max. tryck. Det bästa resultatet nås då man håller sig under de givna kapacitetsvärdena. Specialapparater på begäran.

Avlopp: Det bör finnas ett avlopp eller annat dylikt ställe för tvättvattnet nära filtret, avloppet bör kunna hantera den vattenmängd som angivits för apparaten.

Allmänt: Apparaten bör placeras skyddad mot köld, rekommenderad temperatur 5 15°C.  Filtertankarna bör installeras på en jämn yta och de får inte utsättas för mekanisk belastning. För att försäkra automatisk tvätt installeras el-styrda apparater alltid först efter trycktanken. Installation på andra platser än i våtutrymmen sker på egen risk. Filterstorlekarna 8, 10, 13 och 14 är fyllda på fabriken och är således färdiga att installeras. Våra garantivillkor är de samma som villkoren för den nordiska NL och TKL-serien, villkoren levereras på begäran.

Val av apparat

Vi väljer apparat tillsammans med kunden. Vi bör ha tillgång till antingen en täckande vattenanalys eller ett grundligt vattenprov. Vi ger alltid både en rengöringsgaranti och en mekanisk garanti för våra apparater. En bra minnesregel för hushåll: vattenmängden från en vattenkran är 5 - 8 l/min.

Vi levererar också specialapparater samt större apparater i större storleksklasser för industrin och kommuner. Vi reserverar oss rätten till förändringar. Ge ett anbud!

 
 
 
 
© Oy WatMan Ab Vedenkäsittely 2018